Görme Engelliler

Melikşah İlkokulu Tarihçesi

 Okulumuz ismini Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı, Türk Tarihinin önemli devlet adamı ve ordu komutanı Sultan Melikşah´tan almıştır.

MELİKŞAH İLKOKULU (1991-....)

 

                   Okulumuz ismini Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı, Türk Tarihinin önemli devlet adamı ve ordu komutanı Sultan Melikşah´tan almıştır.

Okulumuz, eğitim öğretim hayatına,1991 yılında, 8 sınıf, 250 öğrenci ve 20 öğretmenle, İlk Kurucu Müdür Hüdaverdi ŞAHAN yönetiminde başlamıştır.   Okulumuzun ilk ismi Melikşah İlköğretim Okulu’dur.

 


 

     

            Melikşah İlköğretim Okulu’na, 2006–2007 eğitim öğretim döneminde ikinci bir bina yapılmıştır. Yardımsever iş adamı Özkent AKBİLEK beyefendinin yaptırmış olduğu 15 derslikli ek binası ile öğrenci ve eğitim kapasitesini arttırarak eğitim öğretim hayatına devam ettirmiştir.  

binamelikşah ilkokulu bina melikşah ilkokulu 18 şubat 2015 

 

 

           

          2012–2013 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığının 4+4+4 eğitim sistemine geçişiyle birlikte Melikşah İlkokulu ve Melikşah Ortaokulu birbirinden bağımsız iki okul haline gelmiştir. 1991 yılında açılan binamız Melikşah Ortaokulu olmuştur. 2006 yılında açılan binamız ise Melikşah İlkokulu olmuştur.

 

           Okulumuz,1 Okul Müdürü,1 Müdür Yardımcısı ile 19 öğretmen, 1 Memur  ve 1 yardımcı personel ile 512 öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir. Anasınıflarımızda öğrenci mevcudu 20 kişidir. İlkokul sınıf mevcutlarımız 27–39 öğrenci arasındadır. Sınıflarımızın tüm teknolojik imkânlarla donanımları sağlanmıştır.

 

         Okulumuzun 4025 m2 bahçe alanı,1913 m2 kapalı bina alanı vardır.  16 şube, 15 derslik, 1 Müdür Odası, 1 Müdür Yardımcısı Odası, 1 Memur Odası,  2 Rehberlik Servisi Odası, 1 Öğretmenler Odası, 1 Okul Aile Birliği Odası, 1 Çok Amaçlı Salon, 1 Arşiv, 1 Personel Odası, 1 Ders Araçları Odası, 1 Destek Eğitim Sınıfı, 1 Depo, 1 Sığınak bölümlerinden oluşmaktadır.

 

         Velilerimiz her zaman ve her alanda yanımızda olup, çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları için yoğun çaba sarf etmektedirler.

 

         Okulumuzun sahip olduğu en önemli değer; alanında uzman, tecrübeli ve fedakâr kadrosudur.

 

SULTAN MELİKŞAH
(Belh 1052-Bağdat 1092).

 

 

Melikşah; Büyük Selçuklu sultanıdır (Belh 1052-Bağdat 1092).

24-07-2017

Alparslan’ ın daha büyük oğulları varken 1066’da Radgan’da yapılan bir törenle önce veliaht, Babasının ölümü üzerine de 1072’de sultan ilan edildi. 1073’te Abbasi halifesinden sultanlığını onaylayan “ahidname” ve “sancak” geldi. 1074’te Batı Karahanlı Hanlığı’nı Selçuklulara bağladı. 1075’te Kafkasya’ya yöneldi. Gürcistan’ın bazı bölgelerini ele geçirdi. Başkenti Rey’den İsfahan’a taşıdıktan sonra Kafkasya’ya ikinci seferini düzenledi (1076). Bunu, 1078′ deki üçüncü sefer izledi. Bu seferle Kafkas Dağları’ndan Hazar Denizi’ne kadar olan geniş bir bölge Selçuklu sınırlarına katıldı. 1077’de kardeşi Tutuş’u Suriye melikliğine, Emir Porsuk’ u da Anadolu’ya göndererek Suriye’de Atsız’ın da Süleyman Şah’ın birer devlet kurmalarını önlemeyi amaçladı. Tutuş, Atsız’ı yakalayarak boğdurdu. Böylece Suriye Selçuklu Sultanlığı’nın ilk sultanı oldu.

 

 

24-07-2017

Melikşah 1077-1078 arasında düzenlediği Maveraünnehir Seferi’nde Buhara ve Semerkant’ı aldı. Batı Karahanlı Devleti kesin olarak Selçuklu buyruğuna girdi. 1082’de Harran ve Humus ele geçirildi. 1085’te Mervaniler yönetimindeki Amid (Diyarbakır) kalesi ve çevresindeki otuza yakın kale Selçukluların eline geçti. Ekim 1086’da Suriye Seferi’ne çıkarak önce Musul’a, oradan da Halep’e geldi. 1087 ilkbaharında Halep’ten gönderdiği birlikler Urfa’yı aldılar. Antakya’ya geçen Melikşah, buradan Bağdat’a geçti. Abbasi başkentinde görkemli bir törenle karşılandı. 1089’da büyük bir orduyla Maveraünnehir’e yürüdü. Semerkant’ı yeniden ele geçirdi. Buradan Kaşgar’a yöneldi ve Balasagun’u aldı, Çin sınırına kadar ilerledi.

 

 

Orta Asya’ daki boyları ve hanlıkları kendisine bağladı. 1091’de Türkistan’a sonuncu seferini yaparak karışıklıkları yatıştırdı ve o yılın ekim ayında Bağdat’a hareket etti. Kısa sürede Mekke, Medine ve Hicaz’ ın Yemen ve Aden bölgelerinin büyük bölümü ele geçirdi. 1092’de Nizamülmülk’ün bir Batıni fedaisi tarafından hançerlenerek öldürülmesinden sonra, eşi Terken Hatun’un isteği üzerine Tacülmülk’ü vezirliğe atadı. Bundan sonraki gelişmelerin birçoğu Melikşah’ın bilgisi dışında Terken Hatun, Tacülmülk ve Halife el-Muktedi arasındaki pazarlıklar sonucu oluştu. Melikşah, 20 Kasım 1092’de Bağdat yakınlarında avlanırken ansızın hastalandı ve öldü. İsfahan’da yaptırdığı kendi türbesine gömüldü. Melikşah dönemi yalnızca Selçuklu tarihinin değil, tüm Türk-İslâm tarihinin en parlak ve en görkemli dönemlerinden biridir. Hükümdarlığı döneminden Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırları, Türkistan’ dan Marmara’ya, Kafkas Dağları’ndan Yemen’e kadar uzanan bir alana yayıldı. Sanatı, sanatçıları ve bilginleri korudu. Döneminde Gazali, Ömer Hayyam, Kaşgarlı Mahmut, İbni Cezele, Abdülkadir Cürcani gibi düşünür, dilci, hekim, şair gibi ünlü kişiler yetişti.

 

Selçuklu Devleti ve Sultan Melikşah hakkında EBA üzerinde daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

 

31/12/2012

Şaban İPEK

Okul Müdürü


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 1  kişi beğendi